Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Przewodnienie hipotoniczne - zatrucie wodne

Nie tylko odwodnienie jest niebezpieczne dla naszego zdrowia. Również spożycie zbyt dużej ilości wody może mieć negatywne skutki dla naszego organizmu. Do przewodnienia hipotonicznego, zwanego także zatruciem wodnym, najczęściej dochodzi wśród sportowców.

Co to jest przewodnienie hipotoniczne?

Na skutek spożywania zbyt dużej ilości wody może dojść do przewodnienia hipotonicznego. O tego typu przewodnieniu możemy mówić, gdy w organizmie mamy nadmiar wody ze zmniejszoną efektywną molalnością, czyli hipotonią. Termin molalność, używa się do mierzenia stężenia substancji w mieszaninie. Określa się ją za pomocą jednostek - moli (np. mol/kg). W zatruciu wodnym mamy do czynienia z niskim stężeniem sodu przy jednoczesnym nadmiarze wody w ustroju. Mamy więc do czynienia z hiponatremią.

Jakie są przyczyny zatrucia wodnego?

Do zatrucia wodnego dochodzi w sytuacji, kiedy do organizmu dostarczane są duże ilości płynów bezelektrolitowych, przy jednoczesnym braku możliwości wydalenia jego nadmiaru.

Najczęstsza przyczyną jest nieprawidłowe wydalanie wolnej wody, spowodowane przez niewydolność nerek lub zwiększonego wydzielania wazopresyny. Wazopresyna to hormon antydiuretycznego, ADH), który może wpływać na zwiększenie gęstości moczu. Taka sytuacja może mieć miejsce u chorych na zaburzenie wydzielania tego hormonu, jak również u chorych na porfirię, stan zapalny mózgu lub płuc. Zauważyć trzeba, iż czynnik wywołujący przewodnienie to nadmierna podaż płynów bezelektrolitowych. Rzadko do zatrucia wodnego dochodzi z powodu nadmiernej podaży wody, kiedy jest ona prawidłowo wydalana.

Choroby, które mogą spowodować nieprawidłowe wydzielanie płynów

Wśród chorób, które sprzyjają wystąpieniu przewodnienia hipotonicznego wymienia się:

  • ostre i przewlekłe choroby nerek,
  • hipoproteinemii (niski poziom i zmieniony skład ilościowy białek osocza krwi),
  • niedoczynność przysadki mózgowej,
  • niedobór hormonów tarczycy lub glikokortykosteroidów,
  • zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny (SIADH),
  • mutacji aktywującej receptora wazopresyny AVPR2, będącej przyczyną nerkowego zespołu nieadekwatnej antydiurezy (RSIAD).

Jak rozpoznać zatrucie wodne?

W trakcie hipotonicznego przewodnienia dochodzi do obniżonego poziomu sodu w osoczu krwi. Nasilenie objawów zależy od stopnia zaawansowania hiponatremii.

Głównymi objawami przewodnienia hipotonicznego są obrzęk mózgu oraz obrzęki obwodowe, przesięki do jam ciała. Mamy do czynienia ze wzrostem ciśnienia tętniczego i zwolnieniem czynności serca. Objawy przewodnienia to także skąpomocz lub bezmocz.

Nietrzymanie moczu

W ciągu całego życia kobieta ma 50% szansę na wystąpienie u niej w mniejszym bądź większym stopniu zaburzeń oddawania moczu. Problem coraz częściej dotyczy kobiet młodych, mieszkanek dużych miast. czytaj więcej

Zaburzenia w oddawaniu moczu

Zaburzenia w oddawaniu moczu towarzyszą szeregu chorobom, szczególnie dotyczących układu moczowego. Zaburzenia o tym charakterze są również objawem chorób ogólnoustrojowych, układu nerwowego oraz mogą mieć podłoże psychogenne. Wśród zaburzeń można wymienić m.in. takie nieprawidłowości, jak ból podczas oddawania moczu, zwiększ... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Co sprawia, że chorujemy na raka?

Co sprawia, że chorujemy na raka?

Jakie są czynniki, które sprawiają, że zwykła komórka zmienia się w komórkę rakową? »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności