Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Nefropatia zaporowa

Z powodu niedrożności dróg moczowych może dojść do utrudnienia odpływu moczu. Taki stan jest nazywany nefropatią zaporową. Niedrożność, powodująca utrudnienia z oddaniem moczu, może być częściowa lub całkowita.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy nefropatii zaporowej

 

Kogo dotyczy nefropatia zaporowa?

Do niedrożności dróg moczowych może dojść w każdym wieku zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Mniej więcej około 2 % przypadków dotyczy dzieci i młodzieży. Większość z tych przypadków dotyczy noworodków i niemowląt. W okresie od trzeciej do szóstej dekady życia nefropatia zaporowa częściej występuje u kobiet. Dlaczego kobiety chorują częściej od mężczyzn? Związane jest to z ciążą, w której trakcie lub podczas może dojść do niedrożności układu moczowego. Problemy z oddawaniem moczu w przypadku kobiet związane są także z nowotworami układu płciowego. U osób starszych problem dotyka częściej mężczyzn. Zazwyczaj związane jest to z przerostem gruczołu krokowego lub innymi chorobami prostaty, które często dotyczą mężczyzn w starszym wieku.

Polecamy również: Jak zmienia się układ moczowy u ludzi w starszym wieku

Przyczyny nefropatii zaporowej

Przyczyny nefropatii zaporowej dzieli się na mechaniczne oraz czynnościowe. Mechaniczne przyczyny mogą mieć źródło poza światłem dróg moczowych oraz w świetle dróg moczowych. Przyczyny czynnościowe to w główniej mierze zaburzenia neurologiczne.

Przyczyny mechaniczne

Wśród przyczyn mechanicznych, które mają swoje źródło wewnątrz dróg moczowych, wymienia się wspomniany już wcześniej łagodny rozrost gruczołu krokowego oraz rak gruczołu krokowego. Przyczyną może być również zwężenie szyi pęcherza. U kobiet są to nowotwory jajnika i macicy. Innymi przyczynami nowotworowymi nefropatii zaporowej są nowotwór okrężnicy oraz guzy pozaotrzewnowe. Zaburzenia czynności układu moczowego u kobiet spowodowane mogą być ciążą oraz wypadaniem macicy. W katalogu przyczyn mechanicznych wymienia się również chorobę Leśniowskiego i Crohna, zapalenie wyrostka robaczkowego, krwiaki (np. zewnętrznych narządów płciowych), powiększone węzły chłonne, tętniaki aorty i tętnic biodrowych, marskość pęcherza moczowego.

Równie liczny jest katalog schorzeń, które są przyczynami wewnętrznymi, umiejscowionymi w świetle dróg moczowych, które utrudniają odpływ moczu w skutek częściowej lub całkowitej niedrożności dróg moczowych. Wśród nich wymienia się: kamicę moczową, martwica brodawek nerkowych, skrzepy krwi wskutek krwawienia do dróg moczowych, zwężenie ujścia miedniczkowo-pęcherzowego lub torbiel tego ujścia, zastawka cewki tylnej, nowotwory dróg moczowych, grzybica układu moczowego.

Jakie choroby neurologiczne odpowiadają za utrudniony odpływ moczu?

Spora grupa schorzeń odpowiedzialnych za neuropatię zaporową zalicza się do chorób neurologicznych. Tego typu przyczyny nazywa się przyczynami czynnościowymi niedrożności dróg moczowych. Zalicza się do nich urazy lub zaburzenia rozwojowe rdzenia kręgowego. Takie urazy lub zaburzenia mogą z kolei być odpowiedzialne za pęcherz neurogenny, który w zależności od przyczyny może objawiać się niemożnością całkowitego wypróżnienia np. ze względu na skurcz szyi pęcherza. Do niedrożności układu moczowego może dojść także u osób z obrzękiem mózgu. Narażeni na nefropatię zaporową są osoby chorujące na cukrzycę, ponieważ jej powikłaniem może być neuropatia wegetatywna. Przyczyną nefropatii zaporowej jest również uszkodzenie nerwów na skutek zażywania niektórych leków. Taki stan nazywa się neuropatią polekową. Do grupy chorób neurologicznych, które mają wpływ na drożność układu moczowego zalicza się również stwardnienie rozsiane oraz chorobę Parkinsona.

W jaki sposób manifestuje się nefropatia zaporowa?

Niedrożność dróg moczowych, zarówno częściowa, jak i całkowita może się rozwijać w sposób ostry lub przewlekły. Niedrożność będąca przyczyną nefropatii zaporowej może mieć miejsce na różnych odcinkach układu moczowego.

Typowym objawem nefropatii zaporowej jest wodonercze http://www.ukladu-moczowego.choroby.biz/Wodonercze . Objawy zależą w dużym stopniu od miejsca, w którym doszło do niedrożności oraz szybkości i stopnia powstawania wodonercza.

W jaki sposób lekarz rozpoznaje nefropatię zaporową?

Przede wszystkim w diagnozie nefropatii zaporowej lekarz polega na badaniach obrazowych, dzięki którym może stwierdzić poszerzenie dróg moczowych i odnaleźć umiejscowienie przeszkody. Lekarz posługuje się w pierwszej kolejności badaniem USG, potem urografią lub tomografią komputerową. Badania takie pomagają rozpoznać rodzaj przeszkody, a więc przyczynę niedrożności.

Leczenie nefropatii zaporowej

Niezwykle ważne jest usunięcie przeszkody zanim dojdzie do uszkodzenia nerek. W przeciwnym razie nawet po usunięciu niedrożności pacjent nadal będzie borykał się z konsekwencjami uszkodzenia nerek.

Leczenie zależy od lokalizacji przeszkody oraz od stopnia uszkodzenia nerek. Podstawowe znaczenie ma usunięcie przeszkody. W tym celu lekarz może zdecydować o operacji urologicznej. W leczeniu stosuje się pomocniczo środki przeciwbólowe i rozkurczowe, uzupełnianie niedoboru płynów i elektrolitów w okresie wielomoczu po usunięciu przeszkody z dróg moczowych.

Jakimi powikłaniami grozi nefropatia zaporowa?

W wyniku niedrożności dróg moczowych może dojść do zakażenia układu moczowego. To z kolei grozi rozwojem roponercza, ropnia okołonerkowego lub sepsy. Kwasica cewkowa dalsza, w skutek zaburzeń zakwaszenia, wywołuje kamicę moczową. Zatrzymywanie wody w organizmie i niedotlenienie nerek skutkuje nadciśnieniem tętniczym. Powikłaniem nefropatii zaporowej jest również niewydolność nerek oraz zaburzenia czynności cewek nerkowych, w wyniku których dochodzi do upośledzenia zagęszczenia, kwasicy cewkowej dalszej oraz innych tubulopatii.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy nefropatii zaporowej

Zapalenie pęcherza moczowego

Zapalenie pęcherza moczowego ma bakteryjną etiologię. Zapalenie pęcherza moczowego nie jest przenoszone drogą płciową, ale stosunek płciowy może je czasami spowodować, ponieważ cewka moczowa u kobiet jest krótka i uważa się, że podczas stosunku płciowego bakterie mogą zaatakować pęcherz moczowy.... czytaj więcej

Kręcz szyi

Kręcz karku, torticollis, caput obstipum, powstaje w efekcie pierwotnych lub wtórnych zmian mięśni szyi lub kręgosłupa szyjnego. Zmiany te powodują  przymusowe przechylenie głowy i szyi w stronę barku oraz skręcenie twarzy w stronę przeciwną.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby